Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Eva Ljungbert 
Sent: 
den 12 februari 2021 13:19 
To: 
N Registrator 
Subject: 
VB: Tack för inbjudan till EU-möte  Ärende N2021/00141 
Attachments: 
FB Preliminary Comments DMA_January 2021.pdf 
 
Från: Janne Elvelid <xxxxxxx@xx.xxx>  
Skickat: den 8 februari 2021 15:07 
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: Laura Carstens <xxxxxxxxxxxxx@xx.xxx> 
Ämne: Tack för inbjudan till EU-möte  
 
Hej Eva! 
Stort tack för att vi fick delta i ert EU-möte i fredags och dela våra synpunkter avseende DMA-
förslaget. Vår representant för policyfrågor i Stockholm har precis  slutat hos oss och Laura Carsten 
(på cc) håller tillfälligt koll på Sverige för vår räkning. Då jag är svensktalande så hoppade jag in på 
mötet i fredags. Till vardags sitter jag på vårt Brysselkontor och arbetar i huvudsak med AI, skatt, 
fintech och handelsfrågor.   
 
Jag bifogar några av våra preliminära synpunkter på DMA i skriftligt format. Om det är av intresse för 
dig sätter vi gärna upp ett videomöte med min kollega Jakob som arbetar med DMA och 
konkurrensfrågor på vårt Brysselkontor för en lite djupare genomgång.  
 
Tveka inte att höra av dig om det är något!   
 
 
 
Janne Elvelid 
Policy Manager, Economic & Social Policy, EU Affairs 
Facebook | LinkedIn | Mobile +32 472 173200 

Document Outline