Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Eva Ljungbert 
Sent: 
den 12 februari 2021 13:17 
To: 
N Registrator 
Subject: 
Ärende 2021/00141 
Attachments: 
DMA DSA.docx 
 
 
Från: Kerstin Neld <xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>  
Skickat: den 8 februari 2021 16:52 
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Eva Ljungbert 
<xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: I Registrator <x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Ämne: DMA DSA 
 
Tack för möjligheten att delta i fredagens sakråd. Här kommer kompletterande information från 
Sveriges Tidskrifter  
 
Vänliga hälsningar,  
Kerstin Neld 
Vd 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
Sveriges Tidskrifter 
Vasagatan 50 
111 20 Stockholm 
Telefon:  +46 (0)8 545 298 90 
Mobil: +46 70 570 41 08  
xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
sverigestidskrifter.se 
Följ oss på twitter (@SvTidskrifter) och facebook. 
 
 
 
 
 
 
 

Document Outline