Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Eva Ljungbert 
Sent: 
den 12 februari 2021 13:15 
To: 
N Registrator 
Subject: 
VB: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 
februari 
Attachments: 
210126 SNs inledande kommentarer till förslag om en ny lag om digitala 
marknader (Digital Markets Act).pdf 
 
 
Från: Ekblad, Carola <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>  
Skickat: den 28 januari 2021 08:20 
Till: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: Fredrik Waern <xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Lina Glans 
<xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus 
Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Eva Ljungbert 
<xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Sv: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari 
 
Hej 
 
och stort tack för inbjudan. Jag önskar delta vid mötet. 
 
Bifogat till detta mejl finner ni våra inledande kommentarer till de båda initiativen. Vi fortsätter att 
utvärdera de olika artiklarna i DSA och DMA och hoppas senare kunna återkomma med ytterligare 
och uppdaterade kommentarer.   
 
Vi har för er information i veckan också publicerat en rapport om datadelning som vi gärna delar.  
 
På svenska 
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/digital-policy/datadelningsregler-under-
lupp_1164921.html 
 
och engelska 
https://www.svensktnaringsliv.se/english/eu-data-strategy-and-data-sharing-a-report_1165104.html 
 
Rapporten beskriver sammanfattningsvis att juridiken kring datadelning är krånglig, att datadelning 
redan sker i olika utsträckning och att ytterligare datadelning främjas genom att i första hand 
underlätta de rättsliga och även tekniska hinder som finns. Rapporten tar också upp risken att 
tvingande datadelning för privata aktörer (ev förslag i kommande datalagen) kan hämma 
innovationskraft och incitament att investera. Delning av offentlig data i så stor utsträckning som 
möjligt har dock positiva effekter. Rapporten är relevant också i förhållande till de krav på öppenhet 
och transparens som föreslås i DSA och DMA där tjänsteförmedlare ska dela data med myndigheten 
och även sina användare. Detta är något som vi bl.a. har anledning att återkomma om i våra 
ytterligare och uppdaterade kommentarer kring DSA men som tas upp enligt bifogade kommentarer i 
förhållande till DMA.  
 
Bästa hälsningar 
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 


xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
  
 
Från: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>  
Skickat: den 25 januari 2021 15:50 
Till: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: Fredrik Waern <xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Lina Glans 
<xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus 
Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Eva Ljungbert 
<xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari 
 
Hej, 
 
Bifogat finner ni inbjudan til  EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen gäl ande DSA och DMA. 
 
Osa ert deltagande till mig, xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, senast den 29 januari. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
_________________________________________________________ 
Agneta Rydén 
Assistent till energi- och digitaliseringsminister 
Anders Ygeman 
Infrastrukturdepartementet 
Regeringskansliet 
  
103 33 Stockholm 
Telefon: 08-405 46 12 
e-post: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 50 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten 
för 60 000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som 
kan uppstå om förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.  

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, 
Integritetspolicy  


Document Outline