Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.olika sanktioner ska utdömas och en beredskap för att i praktiken använda sig av DMAs mer 
kännbara påföljder. I annat fall risker lagstiftningen bli ett slag i luften.  
Effektivt implementerat har DMA har potential att vara ett bra redskap för att hantera 
konkurrenshinder som är resultatet av ett rent missnyttjande av en dominerande ställning. 
Men många inträdes- och etableringshinder för mindre aktörer kvarstår likväl, vilket  kommer 
hämma konkurrens och innovation. Det gäller både för företag som vill utmana dominerande 
plattformar som sådana och företag som konkurrerar med plattformsägares egna 
produkter/tjänster inom ramen för dominerande plattformar. DMA bör därför betraktas som 
ett steg i rätt riktning som vi välkomnar, men det finns behov av ytterligare översyn med 
avseende på aktörer som kontrollerar dominerande plattformar.