Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Kvarfordt, Stefan <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: 
den 8 februari 2021 17:28 
To: 
Linn Berggren; Eva Ljungbert 
Cc: 
I Registrator; N Registrator 
Subject: 
Svensk Handel skriftliga kommentarer DSA och DMA  
Attachments: 
Final_DRAFT_The Digital Services Act Nordic Paper.docx; Svensk Handel 
ang Digital Markets Act.docx 
 
Categories: 
3. Till-reg 
 
Hej Linn och Eva,  
  
Bifogat finner ni Svensk Handels kommentarer om DSA (vår gemensamma hållning från de nordiska 
handelsorganisationerna) och om DMA (Svensk Handels kommentarer).  
  
Med vänlig hälsning  
 
Stefan  
  
Stefan Kvarfordt  
Näringspolitisk expert  
Svensk Handel  
Tel: 0703-71 86 92  
xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx  
www.svenskhandel.se