Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Hanna Riberdahl <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx> 
Sent: 
den 8 februari 2021 16:40 
To: 
Eva Ljungbert 
Cc: 
N Registrator 
Subject: 
Sveriges Annonsörers synpunkter på DMA 
Attachments: 
Sveriges Annonsörer_respons DMA.docx 
 
Categories: 
3. Till-reg 
 
Hej Eva, 
  
Här kommer en sammanfattning på Sveriges Annonsörers synpunkter kring förslaget om förordning 
om konkurrensdrivna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (DMA). 
  
Mvh/Hanna Riberdahl 
  
 
 
__________________________________ 
 
Hanna Riberdahl  |  Vd/CEO 
 
Sveriges Annonsörer  
+46 (0)702 29 66 90 | xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
Klara Östra Kyrkogata 2B  | 111 52 Stockholm  
 
annons.se | facebook | LinkedIn 
 
Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.