Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 13:14:40 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Möte Schibsted / RK om DSA och DMA
Categories:                       SW
-----Ursprunglig avtalad tid-----
Från: Eva Ljungbert 
Skickat: den 15 januari 2021 09:47
Till: Anna Sööder
Ämne: Accepterat: Möte Schibsted / RK om DSA och DMA
När: den 25 januari 2021 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.
Plats: