Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Thu, 6 May 2021 10:46:36 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA och Interoperabilitet
Attachments:                   
Ian_Brown_The_technical_components_of_interoperability_as_a_tool_for_competition_regulation.pdf, 
Ian_Brown_Interoperability_for_competition_regulation.pdf
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 30 april 2021 11:47
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA och Interoperabilitet
 
Hej Eva,
 
Jag heter Astor Nummelin Carlberg och jobbar för en tankesmedja i Bryssel som 
heterOpenForum Europe. Vi undersöker och jobbar med platformsinteroperabilitet som 
ett verktyg för att öka konkurrensutsättningen på internetmarknaden, och nu mer 
specifikt med the Digital Markets Act. Jag undrar om vi skulle kunna hitta en tid att prata 
om frågan över telefon, kanske nästa vecka? Jag skulle vilja presentera två 
forskningsrapporter (se bifogade) vi publicerade i vintras.
 
Vi jobbade nära med Kommissionen under 2020, och såg det som något positivt att de 
inkluderade det som ett av sina obligations i DMA (art 6 (f)). Vi har haft utbyten med lite 
olika länder i Rådet de senaste månaderna, då vi tror att texten kan göras lite mer 
slagkraftig. Sedan eftersom processen, i alla fall från utsidan, verkar gå stadigt framåt i 
Rådet har jag lite frågor kring Sveriges syn på den här aspekten av lagförslaget.
 
Tack på förhand!
Astor
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx