Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 14:18:25 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA
Categories:                       SW
 
Från: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
Skickat: den 7 maj 2021 11:10
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Erik Murray 
<xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA
 
Hej!
 
Vi har tidigare varit i kontakt om DMA när jag jobbade på Facebook. Sedan en tid har jag ungefär 
motsvarande roll på TikTok, som nyligen etablerat sig i Norden, och jag undrar om ni möjligtvis har tid 
och intresse av att träffas igen för att diskutera förslaget? 
 
Vänliga hälsningar, och med förhoppningar om att ni får en trevlig helg!
Christine 
 
-- 
Christine Grahn 
Head of Government Relations, Northern Europe at TikTok  
 
Stockholm