Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 14:05:25 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA och Interoperabilitet
Categories:                       SW
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 5 maj 2021 09:58
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DMA och Interoperabilitet
 
Då gör vi så. Tack för snabbt svar!
 
Vi hörs imorgon.
Astor
 
On Wed, 5 May 2021 at 09:56, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote:
Hej Astor, 
 
Då gör vi som du föreslår. Du får gärna kontakta mig per telefon på det nedanstående numret mellan kl. 
9.30-10. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Deputy Director
Ministry of Enterprise and Innovation
Division for Market and Competition
103 33 Stockholm
Tel. + 46 8 405 46 26
Mobil + 46 70 486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
www.government.se
 
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 5 maj 2021 09:52
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DMA och Interoperabilitet

 
Hej Eva,
 
Tack för ditt svar. Vi är ganska flexibla när det kommer till format. Det handlar ju mycket om vad som 
är intressant för er. Ett alternativ är ett kortare samtal med mig där jag kan presentera rapporterna i 
kontexten av de pågående förhandlingarna i EP och Rådet. Jag är tillgänglig imorgon klockan 09:30-
10:00 för det.
 
Om du/ni sedan tänker utifrån detta kortare samtal att det skulle vara av värde skulle jag kunna 
anordna ett videosamtal med rapporternas författare, Dr. Ian Brown, för mer tekniska detaljfrågor. 
Men jag tror jag skulle behöva lite mer tid på mig då för att hitta en tid som fungerar för honom.
 
Vad tror du?
 
Hälsningar,
Astor
 
On Wed, 5 May 2021 at 08:35, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Astor, 
 
Vi lyssnar gärna om ni vill presentera forskningsrapporterna. Tyvärr kommer vi nog inte att kunna 
delge er någon närmare position i frågan från vår sida. Är det ett kortare telefonsamtal som ni tänker 
er eller skulle ett par kollegor från Utrikesdepartementets handelsavdelning kunna vara med och 
lyssna? I så fall skulle vi kunna ordna ett Skype-möte. I morgon kl. 9.30-10 eller 14.30-15 är några 
förslag på tider.
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 30 april 2021 11:47
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA och Interoperabilitet
 
Hej Eva,
 
Jag heter Astor Nummelin Carlberg och jobbar för en tankesmedja i Bryssel som 
heterOpenForum Europe. Vi undersöker och jobbar med platformsinteroperabilitet 

som ett verktyg för att öka konkurrensutsättningen på internetmarknaden, och nu 
mer specifikt med the Digital Markets Act. Jag undrar om vi skulle kunna hitta en tid 
att prata om frågan över telefon, kanske nästa vecka? Jag skulle vilja presentera 
två forskningsrapporter (se bifogade) vi publicerade i vintras.
 
Vi jobbade nära med Kommissionen under 2020, och såg det som något positivt att 
de inkluderade det som ett av sina obligations i DMA (art 6 (f)). Vi har haft utbyten 
med lite olika länder i Rådet de senaste månaderna, då vi tror att texten kan göras 
lite mer slagkraftig. Sedan eftersom processen, i alla fall från utsidan, verkar gå 
stadigt framåt i Rådet har jag lite frågor kring Sveriges syn på den här aspekten av 
lagförslaget.
 
Tack på förhand!
Astor
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx

-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx