Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Sarah Wallentin on behalf of N Registrator
Sent:                                  Mon, 8 Nov 2021 14:20:38 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             Sv: Möte DMA
Categories:                       SW
 
-----Ursprunglig avtalad tid-----
Från: Ellen Axenborg <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Skickat: den 12 april 2021 09:19
Till: Ellen Axenborg; Eva Ljungbert; xxxxxxx@xxxxxx.xxx; xxxxxx@xxxxxx.xxx; Marcus Boklund; Hedvig 
Landahl; Filippa Arvas Olsson; xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Ämne: Möte DMA 
När: den 13 april 2021 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.
Plats:
 
 
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting  
Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting
  
Läs mer | Mötesalternativ  
________________________________________________________________________________