Bläddra och sök bland förfrågningar (page 2)

  

Omkring 547 förfrågningar funna

Lönelista Sjöviksskolan
Svar från Utbildningsförvaltningen till Suss N den .

Lyckades delvis.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Hi,   Bolagsverket is not financed by taxes, we are a self-supporting authority and therefore we charge a cost for our products. The certificate t...
Tobakstillstånd
Svar från Göteborgs stad till Finn Lundström den .

Lyckades delvis.

Hej, Bifogat är de handlingar som du begärt. Vissa delar är belagt med sekretess ( med stöd av 30 kap. 20 § Offentlighets- och sekretesslagen) och vil...
Hej, Översänder handlingen. Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionen Telefon: 010-441 00 00 Webbsida: www.vgregion.se -----Ursprungligt med...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande mars 2022, vilket alltså är lön i 2021 års nivå eftersom nya löner för 2022 inte kommer förrän på majlö...
Lista på läkemedel vid krisberedskap
Svar från Socialstyrelsen till Anton den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogat finns begärd handling. Med vänliga hälsningar ..................................................................... Registrator/S 075-24...
Hi Maximillian!   Please see the answer to your questions below:       Total number The number of organisations with beneficial owner(s) 698...
Intern instruktion gällande Sius
Svar från Arbetsförmedlingen till Ros-mari Frohm den .

Lyckades delvis.

Hej, Om du har en fråga eller önskar hjälp med något i Diariet eller ELIN vill vi att du lägger in ett ärende i Självbetjäningsportalen, Beställningar...
Begäran
Svar från Stockholms stad till Esra den .

Lyckades delvis.

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk: https://sek.stockholm.se/message...
Begäran att få ta del av en allmän handling
Svar från Trafikverket till Staffan Zellmann den .

Framgångsrik.

Hej Steffan Bifogar efterfrågat ramavtal.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offen...
Hej! Härmed bifogas sammanställning över inkomna ansökningar att starta fristående förskolor eller fritidshem. Se nedan bifogad fil. Med vänlig hä...
Digital Services Act / Digital Markets Act
Svar från Näringsdepartementet till Margarida Silva den .

Framgångsrik.

Dear Ms Margarida Silva,   I hearby send you the sixth and final email with the information you asked for regarding DSA.     Best regards,...
Ersättningar och volymer hos vårdgivare i Region Skåne
Svar från Region Skåne till Vincent den .

Framgångsrik.

Hej Vincent   Ditt ärende (1364552) gällande Regelverksfrågor gällande hälso- och sjukvårdsavtal är åtgärdat.     Ber om ursäkt för dröjt svar.  ...
Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Hej! Här kommer den efterfrågade informationen. Gällande vilka upphandlingar kopplade till digital infrastruktur och tjänster för covidbevis, se bifog...
Hej   Här kommer lista med löner för lärare grs matematik/naturorienterande ämnen. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om nam...
Hej Se bifogad dom från Kammarrätten i Göteborg, gäller begäran om hyresnivå på lokalhyresavtal. Med vänlig hälsning Patrik Gavander VD-stab Dokument...
Hej! Här kommer begärda handlingar. Trevlig helg!   Med vänlig hälsning Anders Burman, Teamledare AB FAMILJEBOSTÄDER INFORMATIONSFÖRVALTNING Box 921...
Kostnader för lokal
Svar från Bromma stadsdelsförvaltning till david andersson den .

Framgångsrik.

Hej, Har tittat på år 2014. Driftkostnaderna hamnade då på totalt 520 275, 86 kr Hyra: 311 971,44 kr Städ: 97 465,15 kr El: 83 636,14 kr Vatten...
Protokoll livsmedelskontroll 2019-08-15 Sopköket
Svar från Stockholms stad till Filip Lundin den .

Framgångsrik.

Hej! Skickar begärd handling. Med vänlig hälsning Torbjörn Hulting Arkiv och registratur Miljöförvaltningen, verksamhetsstöd Box 8136, 104 20 Stock...
Exchange with the EC
Svar från Finansinspektionen till Alexander Fanta den .

Framgångsrik.

Dear Mr Fanta,    Thank you for your email, Attached you will find the email correspondence between the Swedish Financial Supervisory Authority...
Hej Här kommer en investeringsplan och budget från vårt ekonomisystem i excelformat.   Med vänlig hälsning Inky Suomela     AISAB Ambula...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Norrköpings kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej!   Informationen till budgethandlingen kommer från många olika källor. VI har hjälp av vår kommunikationsavdelning som sammanställer och redig...
Exchange with NGO Thorn
Svar från Justitiedepartementet till Alexander Fanta den .

Framgångsrik.

Hej,   Du har begärt ut handlingar som rör NGO Thorn. Vänligen se bifogat.   Mvh Karolina   Karolina Kral Justice and Home Affairs Couns...
Kopia av extern utredning av IVO
Svar från Inspektionen För Vård Och Omsorg till Anna T den .

Framgångsrik.

Hej! Jag översänder begärd utredning. Med vänlig hälsning __________________________________________ Therese Dahlman Registrator VS Telefonväxel: 010...