Detaljer om begäran “Valdeltagande i fängelse

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1551  sent  2019-08-13 16:22:20 +0200  waiting_response  2019-08-13 16:22:20 +0200  waiting_response  outgoing  
1552  response  2019-08-13 16:25:51 +0200    2019-08-14 14:24:54 +0200  waiting_response  incoming  
1553  status_update  2019-08-14 14:24:53 +0200  waiting_response  2019-08-14 14:24:54 +0200  waiting_response   
1554  response  2019-08-14 15:22:22 +0200    2019-08-14 15:33:50 +0200  not_held  incoming  
1555  followup_sent  2019-08-14 15:33:44 +0200        outgoing  
1556  status_update  2019-08-14 15:33:50 +0200  not_held  2019-08-14 15:33:50 +0200  not_held   
3432  edit  2020-02-15 03:45:11 +0100         
3433  edit  2020-02-15 03:45:11 +0100         
3434  edit  2020-02-15 03:45:11 +0100         
3435  edit  2020-02-15 03:45:11 +0100         
3436  edit  2020-02-15 03:45:11 +0100         
3437  edit  2020-02-15 03:45:11 +0100         
8175  edit  2021-08-15 03:45:28 +0200         
8176  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8177  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8178  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8179  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8180  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8181  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8182  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8183  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8184  edit  2021-08-15 03:45:29 +0200         
8185  edit  2021-08-15 03:45:30 +0200         
8186  edit  2021-08-15 03:45:30 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.