Detaljer om begäran “Rapport om Gävlebockens 50-årskalas

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3513  sent  2020-03-10 11:21:28 +0100  waiting_response  2020-03-10 11:21:29 +0100  waiting_response  outgoing  
3514  response  2020-03-10 11:22:04 +0100    2020-03-10 11:24:55 +0100  waiting_response  incoming  
3515  status_update  2020-03-10 11:24:55 +0100  waiting_response  2020-03-10 11:24:55 +0100  waiting_response   
3516  response  2020-03-10 14:04:00 +0100    2020-03-10 14:10:39 +0100  successful  incoming  
3517  status_update  2020-03-10 14:10:39 +0100  successful  2020-03-10 14:10:39 +0100  successful   
4258  edit  2020-09-11 03:45:12 +0200         
4259  edit  2020-09-11 03:45:12 +0200         
4260  edit  2020-09-11 03:45:12 +0200         
4261  edit  2020-09-11 03:45:12 +0200         
4262  edit  2020-09-11 03:45:12 +0200         
13913  edit  2022-03-11 03:45:19 +0100         
13914  edit  2022-03-11 03:45:19 +0100         
13915  edit  2022-03-11 03:45:19 +0100         
13916  edit  2022-03-11 03:45:19 +0100         
13917  edit  2022-03-11 03:45:19 +0100         
13918  edit  2022-03-11 03:45:20 +0100         
13919  edit  2022-03-11 03:45:20 +0100         
13920  edit  2022-03-11 03:45:20 +0100         
13921  edit  2022-03-11 03:45:20 +0100         
13922  edit  2022-03-11 03:45:20 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.