Detaljer om begäran “Projektansökan "Civic Tech" - Digital plattform för plandialog

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3551  sent  2020-03-26 14:06:52 +0100  waiting_response  2020-03-26 14:06:52 +0100  waiting_response  outgoing  
3578  overdue  2020-03-31 00:00:00 +0200         
3654  very_overdue  2020-04-02 00:00:00 +0200         
4115  followup_sent  2020-05-05 11:55:10 +0200  internal_review  2020-05-05 11:55:10 +0200  internal_review  outgoing  
4116  response  2020-05-05 12:20:38 +0200    2020-05-05 12:56:49 +0200  waiting_clarification  incoming  
4117  status_update  2020-05-05 12:56:49 +0200  waiting_clarification  2020-05-05 12:56:49 +0200  waiting_clarification   
4118  followup_sent  2020-05-05 13:06:10 +0200  waiting_response  2020-05-05 13:06:10 +0200  waiting_response  outgoing  
4122  response  2020-05-07 09:47:06 +0200    2020-06-03 11:37:33 +0200  successful  incoming  
4136  status_update  2020-06-03 11:37:33 +0200  successful  2020-06-03 11:37:33 +0200  successful   
4374  edit  2020-12-04 03:45:16 +0100         
4375  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4376  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4377  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4378  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4379  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4380  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4381  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
4382  edit  2020-12-04 03:45:17 +0100         
14676  edit  2022-06-04 03:45:24 +0200         
14677  edit  2022-06-04 03:45:24 +0200         
14678  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14679  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14680  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14681  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14682  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14683  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14684  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14685  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14686  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14687  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14688  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14689  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14690  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14691  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14692  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         
14693  edit  2022-06-04 03:45:25 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.