Detaljer om begäran “Önskar ta del av föregående upphandling

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4362  sent  2020-11-24 13:40:00 +0100  waiting_response  2020-11-24 13:40:00 +0100  waiting_response  outgoing  
4363  response  2020-11-24 13:40:26 +0100        incoming  
4364  response  2020-11-24 15:06:49 +0100    2020-12-22 12:25:51 +0100  waiting_response  incoming  
4403  overdue  2020-11-27 00:00:00 +0100         
4404  very_overdue  2020-12-01 00:00:00 +0100         
4391  status_update  2020-12-22 12:25:51 +0100  waiting_response  2020-12-22 12:25:51 +0100  waiting_response   
4751  resent  2021-03-10 20:35:48 +0100  waiting_response      outgoing  
4781  response  2021-03-10 20:42:27 +0100    2022-01-30 13:44:26 +0100  waiting_response  incoming  
13609  overdue  2021-03-13 00:00:00 +0100         
13612  very_overdue  2021-03-17 00:00:00 +0100         
8866  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8867  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8868  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8869  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8870  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8871  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8872  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
8873  edit  2021-09-11 03:45:19 +0200         
13577  status_update  2022-01-30 13:44:26 +0100  waiting_response  2022-01-30 13:44:26 +0100  waiting_response   

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.