Detaljer om begäran “Myndigheten För Arbetsmiljökunskap arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
221  sent  2019-05-27 12:18:59 +0200  waiting_response  2019-05-27 12:18:59 +0200  waiting_response  outgoing  
222  response  2019-05-27 12:19:15 +0200        incoming  
373  response  2019-05-27 16:10:50 +0200    2019-06-04 13:58:19 +0200  successful  incoming  
1238  status_update  2019-06-04 13:58:19 +0200  successful  2019-06-04 13:58:19 +0200  successful   
2625  edit  2019-12-05 03:46:14 +0100         
2626  edit  2019-12-05 03:46:14 +0100         
2627  edit  2019-12-05 03:46:15 +0100         
2628  edit  2019-12-05 03:46:15 +0100         
6339  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6340  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6341  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6342  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6343  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6344  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6345  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         
6346  edit  2021-06-05 03:45:56 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.