Detaljer om begäran “Mätningsteknisk Redovisning "MätR" från 2021

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13845  sent  2022-02-28 07:54:48 +0100  waiting_response  2022-02-28 07:54:48 +0100  waiting_response  outgoing  
13846  response  2022-02-28 08:02:30 +0100    2022-02-28 08:06:27 +0100  waiting_response  incoming  
13847  status_update  2022-02-28 08:06:27 +0100  waiting_response  2022-02-28 08:06:27 +0100  waiting_response   
13850  response  2022-02-28 09:30:37 +0100    2022-02-28 10:40:09 +0100  waiting_clarification  incoming  
13852  status_update  2022-02-28 10:40:09 +0100  waiting_clarification  2022-02-28 10:40:09 +0100  waiting_clarification   
13895  followup_sent  2022-03-04 08:37:22 +0100  waiting_response  2022-03-04 08:37:22 +0100  waiting_response  outgoing  
13912  overdue  2022-03-09 00:00:00 +0100         
13923  very_overdue  2022-03-11 00:00:00 +0100         
13926  response  2022-03-16 12:58:01 +0100    2022-07-01 10:56:51 +0200  rejected  incoming  
14913  status_update  2022-07-01 10:56:51 +0200  rejected  2022-07-01 10:56:51 +0200  rejected   

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.