Detaljer om begäran “Lokaliseringsplan E18 och E20

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4285  sent  2020-10-15 14:58:48 +0200  waiting_response  2020-10-15 14:58:48 +0200  waiting_response  outgoing  
4286  response  2020-10-15 15:08:55 +0200    2020-10-15 15:15:18 +0200  waiting_response  incoming  
4287  status_update  2020-10-15 15:15:17 +0200  waiting_response  2020-10-15 15:15:18 +0200  waiting_response   
4295  response  2020-10-16 12:06:31 +0200        incoming  
4296  response  2020-10-16 15:59:50 +0200        incoming  
4297  followup_sent  2020-10-16 21:30:28 +0200        outgoing  
4298  response  2020-10-16 21:30:42 +0200    2020-10-18 10:21:45 +0200  waiting_response  incoming  
4299  status_update  2020-10-16 21:32:45 +0200  partially_successful  2020-10-16 21:32:45 +0200  partially_successful   
4300  status_update  2020-10-18 10:21:45 +0200  waiting_response  2020-10-18 10:21:45 +0200  waiting_response   
4301  response  2020-10-19 16:01:04 +0200    2020-11-18 13:57:25 +0100  partially_successful  incoming  
4322  status_update  2020-11-18 13:57:25 +0100  partially_successful  2020-11-18 13:57:25 +0100  partially_successful   
5459  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5460  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5461  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5462  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5463  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5464  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5465  edit  2021-05-19 03:45:22 +0200         
5466  edit  2021-05-19 03:45:23 +0200         
5467  edit  2021-05-19 03:45:23 +0200         
5468  edit  2021-05-19 03:45:23 +0200         
5469  edit  2021-05-19 03:45:23 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.