Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4484  sent  2021-01-29 08:52:18 +0100  waiting_response  2021-01-29 08:52:18 +0100  waiting_response  outgoing  
4485  response  2021-01-29 08:52:36 +0100    2021-01-29 15:55:00 +0100  waiting_response  incoming  
4522  status_update  2021-01-29 15:55:00 +0100  waiting_response  2021-01-29 15:55:00 +0100  waiting_response   
4587  overdue  2021-02-03 00:00:00 +0100         
4613  very_overdue  2021-02-05 00:00:00 +0100         
4748  resent  2021-03-10 20:32:27 +0100  waiting_response      outgoing  
4749  response  2021-03-10 20:32:41 +0100        incoming  
4951  response  2021-03-24 09:34:19 +0100    2021-03-24 12:35:05 +0100  partially_successful  incoming  
4954  status_update  2021-03-24 12:35:04 +0100  partially_successful  2021-03-24 12:35:05 +0100  partially_successful   
4955  followup_sent  2021-03-24 12:36:16 +0100        outgoing  
4977  response  2021-03-26 11:30:49 +0100        incoming  
4978  response  2021-03-26 11:46:57 +0100    2021-03-27 11:24:04 +0100  successful  incoming  
4981  status_update  2021-03-27 11:24:03 +0100  successful  2021-03-27 11:24:04 +0100  successful   
9935  edit  2021-10-08 03:45:21 +0200         
9936  edit  2021-10-08 03:45:21 +0200         
9937  edit  2021-10-08 03:45:21 +0200         
9938  edit  2021-10-08 03:45:21 +0200         
9939  edit  2021-10-08 03:45:21 +0200         
9940  edit  2021-10-08 03:45:21 +0200         
9941  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         
9942  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         
9943  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         
9944  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         
9945  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         
9946  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         
9947  edit  2021-10-08 03:45:22 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.