Detaljer om begäran “Lantmäteriet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
182  sent  2019-05-27 11:56:06 +0200  waiting_response  2019-05-27 11:56:06 +0200  waiting_response  outgoing  
255  response  2019-05-27 12:37:37 +0200        incoming  
900  response  2019-05-29 12:26:41 +0200    2019-08-22 11:08:09 +0200  partially_successful  incoming  
1269  status_update  2019-06-04 14:27:17 +0200  waiting_clarification  2019-06-04 14:27:17 +0200  waiting_clarification   
1654  status_update  2019-08-22 11:08:08 +0200  partially_successful  2019-08-22 11:08:08 +0200  partially_successful   
3481  edit  2020-02-23 03:45:12 +0100         
3482  edit  2020-02-23 03:45:12 +0100         
3483  edit  2020-02-23 03:45:12 +0100         
3484  edit  2020-02-23 03:45:12 +0100         
3485  edit  2020-02-23 03:45:12 +0100         
8317  edit  2021-08-23 03:45:23 +0200         
8318  edit  2021-08-23 03:45:23 +0200         
8319  edit  2021-08-23 03:45:23 +0200         
8320  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         
8321  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         
8322  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         
8323  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         
8324  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         
8325  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         
8326  edit  2021-08-23 03:45:24 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.