Detaljer om begäran “Länsstyrelsen I Västernorrlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
237  sent  2019-05-27 12:25:26 +0200  waiting_response  2019-05-27 12:25:26 +0200  waiting_response  outgoing  
384  response  2019-05-27 16:48:56 +0200        incoming  
1010  response  2019-06-03 10:34:33 +0200    2019-09-25 17:50:55 +0200  partially_successful  incoming  
1228  status_update  2019-06-04 13:55:28 +0200  waiting_clarification  2019-06-04 13:55:28 +0200  waiting_clarification   
1669  status_update  2019-09-25 17:50:55 +0200  partially_successful  2019-09-25 17:50:55 +0200  partially_successful   
3537  edit  2020-03-26 03:45:12 +0100         
3538  edit  2020-03-26 03:45:12 +0100         
3539  edit  2020-03-26 03:45:12 +0100         
3540  edit  2020-03-26 03:45:12 +0100         
3541  edit  2020-03-26 03:45:12 +0100         
10051  edit  2021-10-08 03:45:28 +0200         
10052  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10053  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10054  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10055  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10056  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10057  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10058  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10059  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         
10060  edit  2021-10-08 03:45:29 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.