Detaljer om begäran “Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4961  set_embargo  2021-03-24 15:21:26 +0100         
4962  sent  2021-03-24 15:21:26 +0100  waiting_response  2021-03-24 15:21:26 +0100  waiting_response  outgoing  
4965  response  2021-03-24 15:41:19 +0100    2021-03-24 15:46:22 +0100  waiting_response  incoming  
4967  expire_embargo  2021-03-24 15:44:17 +0100         
4968  status_update  2021-03-24 15:46:22 +0100  waiting_response  2021-03-24 15:46:22 +0100  waiting_response   
4969  set_embargo  2021-03-24 15:58:03 +0100         
4972  expire_embargo  2021-03-24 19:59:29 +0100         
4980  overdue  2021-03-27 00:00:00 +0100         
5036  very_overdue  2021-03-31 00:00:00 +0200         
5037  response  2021-03-31 08:56:35 +0200    2021-04-15 12:46:29 +0200  not_held  incoming  
5072  status_update  2021-04-15 12:46:29 +0200  not_held  2021-04-15 12:46:29 +0200  not_held   
10583  edit  2021-10-16 03:45:16 +0200         
10584  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10585  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10586  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10587  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10588  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10589  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10590  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10591  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10592  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         
10593  edit  2021-10-16 03:45:17 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.