Detaljer om begäran “Förstudie för projektet "Sakernas Internet" Gävle Kommun

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3510  sent  2020-03-10 10:55:29 +0100  waiting_response  2020-03-10 10:55:29 +0100  waiting_response  outgoing  
3511  response  2020-03-10 10:56:02 +0100    2020-03-10 10:56:38 +0100  waiting_response  incoming  
3512  status_update  2020-03-10 10:56:38 +0100  waiting_response  2020-03-10 10:56:38 +0100  waiting_response   
3518  overdue  2020-03-13 00:00:00 +0100         
3519  very_overdue  2020-03-17 00:00:00 +0100         
4148  followup_sent  2020-06-15 14:23:15 +0200        outgoing  
4149  response  2020-06-15 14:24:20 +0200        incoming  
4176  response  2020-06-29 10:23:23 +0200    2020-11-18 14:00:45 +0100  partially_successful  incoming  
4332  status_update  2020-11-18 14:00:45 +0100  partially_successful  2020-11-18 14:00:45 +0100  partially_successful   
5389  edit  2021-05-19 03:45:18 +0200         
5390  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5391  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5392  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5393  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5394  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5395  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5396  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
5397  edit  2021-05-19 03:45:19 +0200         
26742  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26743  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26744  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26745  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26746  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26747  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26748  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26749  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26750  edit  2022-11-19 03:45:15 +0100         
26751  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26752  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26753  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26754  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26755  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26756  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26757  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26758  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         
26759  edit  2022-11-19 03:45:16 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.