Detaljer om begäran “Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1879  sent  2019-10-19 10:59:53 +0200  waiting_response  2019-10-19 10:59:53 +0200  waiting_response  outgoing  
1881  response  2019-10-19 11:01:09 +0200        incoming  
2007  response  2019-10-22 16:52:20 +0200    2019-10-23 08:24:46 +0200  not_held  incoming  
2038  followup_sent  2019-10-23 08:24:40 +0200        outgoing  
2039  status_update  2019-10-23 08:24:46 +0200  not_held  2019-10-23 08:24:46 +0200  not_held   
4009  edit  2020-04-24 03:45:13 +0200         
4010  edit  2020-04-24 03:45:13 +0200         
4011  edit  2020-04-24 03:45:13 +0200         
4012  edit  2020-04-24 03:45:13 +0200         
4013  edit  2020-04-24 03:45:13 +0200         
11982  edit  2021-10-24 03:45:24 +0200         
11983  edit  2021-10-24 03:45:24 +0200         
11984  edit  2021-10-24 03:45:24 +0200         
11985  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         
11986  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         
11987  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         
11988  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         
11989  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         
11990  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         
11991  edit  2021-10-24 03:45:25 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.