Detaljer om begäran “Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1847  sent  2019-10-18 19:43:21 +0200  waiting_response  2019-10-18 19:43:21 +0200  waiting_response  outgoing  
1894  response  2019-10-21 08:12:45 +0200    2019-10-21 13:21:23 +0200  successful  incoming  
1940  followup_sent  2019-10-21 13:21:19 +0200        outgoing  
1941  status_update  2019-10-21 13:21:23 +0200  successful  2019-10-21 13:21:23 +0200  successful   
3918  edit  2020-04-22 03:45:13 +0200         
3919  edit  2020-04-22 03:45:13 +0200         
3920  edit  2020-04-22 03:45:13 +0200         
3921  edit  2020-04-22 03:45:13 +0200         
11400  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11401  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11402  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11403  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11404  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11405  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11406  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         
11407  edit  2021-10-22 03:45:36 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.