Detaljer om begäran “Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1823  sent  2019-10-18 14:45:02 +0200  waiting_response  2019-10-18 14:45:03 +0200  waiting_response  outgoing  
1845  response  2019-10-18 17:18:47 +0200    2019-10-21 13:26:46 +0200  waiting_response  incoming  
1950  status_update  2019-10-21 13:26:46 +0200  waiting_response  2019-10-21 13:26:46 +0200  waiting_response   
1962  response  2019-10-21 16:33:03 +0200    2019-10-22 09:38:07 +0200  successful  incoming  
1987  followup_sent  2019-10-22 09:38:03 +0200        outgoing  
1988  status_update  2019-10-22 09:38:07 +0200  successful  2019-10-22 09:38:07 +0200  successful   
3963  edit  2020-04-23 03:45:17 +0200         
3964  edit  2020-04-23 03:45:17 +0200         
3965  edit  2020-04-23 03:45:17 +0200         
3966  edit  2020-04-23 03:45:17 +0200         
3967  edit  2020-04-23 03:45:17 +0200         
3968  edit  2020-04-23 03:45:17 +0200         
11852  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11853  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11854  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11855  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11856  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11857  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11858  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11859  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11860  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11861  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11862  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         
11863  edit  2021-10-23 03:45:24 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.