Detaljer om begäran “Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1776  sent  2019-10-17 22:01:39 +0200  waiting_response  2019-10-17 22:01:39 +0200  waiting_response  outgoing  
1777  response  2019-10-17 22:02:02 +0200        incoming  
1788  response  2019-10-18 09:13:41 +0200        incoming  
1789  response  2019-10-18 09:14:54 +0200        incoming  
1798  response  2019-10-18 12:49:41 +0200    2019-10-18 14:28:31 +0200  successful  incoming  
1799  followup_sent  2019-10-18 14:28:02 +0200        outgoing  
1800  status_update  2019-10-18 14:28:31 +0200  successful  2019-10-18 14:28:31 +0200  successful   
3797  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
3798  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
3799  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
3800  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
3801  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
3802  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
3803  edit  2020-04-19 03:45:12 +0200         
10700  edit  2021-10-19 03:45:21 +0200         
10701  edit  2021-10-19 03:45:21 +0200         
10702  edit  2021-10-19 03:45:21 +0200         
10703  edit  2021-10-19 03:45:21 +0200         
10704  edit  2021-10-19 03:45:21 +0200         
10705  edit  2021-10-19 03:45:21 +0200         
10706  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10707  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10708  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10709  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10710  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10711  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10712  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         
10713  edit  2021-10-19 03:45:22 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.