Detaljer om begäran “Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13451  sent  2022-01-10 18:54:13 +0100  waiting_response  2022-01-10 18:54:13 +0100  waiting_response  outgoing  
13452  response  2022-01-11 13:55:35 +0100        incoming  
13461  response  2022-01-12 10:35:06 +0100        incoming  
13466  response  2022-01-13 09:00:43 +0100        incoming  
13467  response  2022-01-13 10:54:17 +0100    2022-01-13 15:48:27 +0100  partially_successful  incoming  
13469  status_update  2022-01-13 15:48:27 +0100  partially_successful  2022-01-13 15:48:27 +0100  partially_successful   
13470  followup_sent  2022-01-13 15:54:05 +0100        outgoing  
13472  response  2022-01-14 09:48:56 +0100    2022-01-14 10:37:00 +0100  partially_successful  incoming  
13474  followup_sent  2022-01-14 10:36:13 +0100        outgoing  
13475  status_update  2022-01-14 10:37:00 +0100  partially_successful  2022-01-14 10:37:00 +0100  partially_successful   
13485  response  2022-01-17 15:58:03 +0100        incoming  
13487  response  2022-01-18 09:10:50 +0100    2022-01-20 14:57:44 +0100  successful  incoming  
13500  status_update  2022-01-20 14:57:44 +0100  successful  2022-01-20 14:57:44 +0100  successful   
15081  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15082  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15083  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15084  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15085  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15086  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15087  edit  2022-07-21 03:45:22 +0200         
15088  edit  2022-07-21 03:45:23 +0200         
15089  edit  2022-07-21 03:45:23 +0200         
15090  edit  2022-07-21 03:45:23 +0200         
15091  edit  2022-07-21 03:45:23 +0200         
15092  edit  2022-07-21 03:45:23 +0200         
15093  edit  2022-07-21 03:45:23 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.