Detaljer om begäran “Digital Services Act / Digital Markets Act

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13972  sent  2022-03-29 10:54:21 +0200  waiting_response  2022-03-29 10:54:22 +0200  waiting_response  outgoing  
13973  response  2022-03-29 17:17:34 +0200        incoming  
14003  response  2022-03-30 10:31:49 +0200        incoming  
14005  response  2022-03-30 21:46:14 +0200        incoming  
14006  response  2022-03-30 21:46:15 +0200        incoming  
14007  response  2022-03-30 21:48:48 +0200        incoming  
14008  response  2022-03-30 21:49:18 +0200        incoming  
14009  response  2022-03-30 21:59:56 +0200        incoming  
14010  response  2022-03-30 22:01:19 +0200    2022-04-04 16:53:57 +0200  successful  incoming  
14042  status_update  2022-04-04 16:53:57 +0200  successful  2022-04-04 16:53:57 +0200  successful   
21970  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21971  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21972  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21973  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21974  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21975  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21976  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21977  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21978  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         
21979  edit  2022-10-05 03:45:13 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.