Detaljer om begäran “Digital Services Act / Digital Markets Act

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
12638  sent  2021-11-04 15:57:21 +0100  waiting_response  2021-11-04 15:57:21 +0100  waiting_response  outgoing  
12676  response  2021-11-08 18:31:53 +0100        incoming  
12677  response  2021-11-08 18:48:56 +0100        incoming  
12680  response  2021-11-09 19:58:28 +0100        incoming  
12681  response  2021-11-09 21:04:23 +0100        incoming  
12792  response  2021-11-11 18:35:39 +0100        incoming  
12999  response  2021-11-12 14:14:17 +0100        incoming  
13185  response  2021-12-01 13:12:27 +0100        incoming  
13186  response  2021-12-01 13:14:22 +0100        incoming  
13187  response  2021-12-01 13:15:24 +0100        incoming  
13188  response  2021-12-01 13:16:36 +0100        incoming  
13189  response  2021-12-01 13:17:32 +0100        incoming  
13190  response  2021-12-01 13:19:43 +0100        incoming  
13191  response  2021-12-01 13:20:41 +0100        incoming  
13192  response  2021-12-01 13:20:53 +0100        incoming  
13193  response  2021-12-01 13:23:07 +0100    2022-01-30 13:42:21 +0100  successful  incoming  
13569  status_update  2022-01-30 13:42:20 +0100  successful  2022-01-30 13:42:21 +0100  successful   
15277  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15278  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15279  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15280  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15281  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15282  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15283  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15284  edit  2022-07-31 03:45:49 +0200         
15285  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15286  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15287  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15288  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15289  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15290  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15291  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15292  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         
15293  edit  2022-07-31 03:45:50 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.