Detaljer om begäran “Delegationen Mot Segregation arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
84  sent  2019-05-27 10:45:00 +0200  waiting_response  2019-05-27 10:45:00 +0200  waiting_response  outgoing  
85  response  2019-05-27 10:45:29 +0200    2019-05-27 10:48:34 +0200  waiting_response  incoming  
97  status_update  2019-05-27 10:48:34 +0200  waiting_response  2019-05-27 10:48:34 +0200  waiting_response   
770  response  2019-05-28 11:05:23 +0200    2019-06-04 14:32:49 +0200  partially_successful  incoming  
1291  status_update  2019-06-04 14:32:49 +0200  partially_successful  2019-06-04 14:32:49 +0200  partially_successful   
2318  edit  2019-12-05 03:45:23 +0100         
2319  edit  2019-12-05 03:45:23 +0100         
2320  edit  2019-12-05 03:45:23 +0100         
2321  edit  2019-12-05 03:45:23 +0100         
2322  edit  2019-12-05 03:45:24 +0100         
5746  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5747  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5748  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5749  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5750  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5751  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5752  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5753  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5754  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         
5755  edit  2021-06-05 03:45:25 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.