Detaljer om begäran “De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8036  sent  2021-07-27 16:32:25 +0200  waiting_response  2021-07-27 16:32:25 +0200  waiting_response  outgoing  
8038  response  2021-07-28 07:12:27 +0200    2021-07-28 08:22:37 +0200  not_held  incoming  
8039  status_update  2021-07-28 08:22:36 +0200  not_held  2021-07-28 08:22:37 +0200  not_held   
8040  response  2021-07-28 12:02:37 +0200    2021-07-30 11:42:49 +0200  waiting_clarification  incoming  
8068  followup_sent  2021-07-30 11:42:35 +0200        outgoing  
8069  status_update  2021-07-30 11:42:49 +0200  waiting_clarification  2021-07-30 11:42:49 +0200  waiting_clarification   
8070  followup_sent  2021-07-30 11:44:50 +0200  waiting_response  2021-07-30 11:44:50 +0200  waiting_response  outgoing  
8071  response  2021-07-30 11:48:31 +0200        incoming  
8072  response  2021-07-30 11:48:40 +0200        incoming  
8134  response  2021-08-06 10:15:53 +0200    2021-10-15 23:58:45 +0200  successful  incoming  
10579  status_update  2021-10-15 23:58:44 +0200  successful  2021-10-15 23:58:44 +0200  successful   
14160  edit  2022-04-16 03:45:23 +0200         
14161  edit  2022-04-16 03:45:23 +0200         
14162  edit  2022-04-16 03:45:23 +0200         
14163  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14164  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14165  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14166  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14167  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14168  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14169  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         
14170  edit  2022-04-16 03:45:24 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.