Detaljer om begäran “Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
435  sent  2019-05-27 18:25:46 +0200  waiting_response  2019-05-27 18:25:46 +0200  waiting_response  outgoing  
758  response  2019-05-28 10:33:46 +0200    2019-06-04 13:15:44 +0200  waiting_response  incoming  
1379  overdue  2019-05-30 00:00:00 +0200         
1402  very_overdue  2019-06-01 00:00:00 +0200         
1157  status_update  2019-06-04 13:15:44 +0200  waiting_response  2019-06-04 13:15:44 +0200  waiting_response   
2884  edit  2019-12-05 03:46:47 +0100         
2885  edit  2019-12-05 03:46:47 +0100         
2886  edit  2019-12-05 03:46:47 +0100         
2887  edit  2019-12-05 03:46:47 +0100         
2888  edit  2019-12-05 03:46:48 +0100         
6852  edit  2021-06-05 03:46:21 +0200         
6853  edit  2021-06-05 03:46:21 +0200         
6854  edit  2021-06-05 03:46:21 +0200         
6855  edit  2021-06-05 03:46:21 +0200         
6856  edit  2021-06-05 03:46:22 +0200         
6857  edit  2021-06-05 03:46:22 +0200         
6858  edit  2021-06-05 03:46:22 +0200         
6859  edit  2021-06-05 03:46:22 +0200         
6860  edit  2021-06-05 03:46:22 +0200         
6861  edit  2021-06-05 03:46:22 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.