Detaljer om begäran “Arbetsmiljöverkets arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
69  sent  2019-05-27 10:26:41 +0200  waiting_response  2019-05-27 10:26:41 +0200  waiting_response  outgoing  
70  response  2019-05-27 10:26:58 +0200    2019-05-27 10:50:11 +0200  waiting_response  incoming  
102  status_update  2019-05-27 10:50:11 +0200  waiting_response  2019-05-27 10:50:11 +0200  waiting_response   
113  response  2019-05-27 11:00:30 +0200    2019-06-04 14:31:17 +0200  waiting_response  incoming  
1371  overdue  2019-05-30 00:00:00 +0200         
1394  very_overdue  2019-06-01 00:00:00 +0200         
1279  status_update  2019-06-04 14:31:17 +0200  waiting_response  2019-06-04 14:31:17 +0200  waiting_response   
1468  response  2019-06-17 11:04:56 +0200    2019-06-17 11:18:31 +0200  successful  incoming  
1470  status_update  2019-06-17 11:18:31 +0200  successful  2019-06-17 11:18:31 +0200  successful   
3392  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3393  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3394  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3395  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3396  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3397  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3398  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3399  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
3400  edit  2019-12-18 03:45:11 +0100         
7863  edit  2021-06-18 03:45:18 +0200         
7864  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7865  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7866  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7867  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7868  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7869  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7870  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7871  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7872  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7873  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7874  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7875  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7876  edit  2021-06-18 03:45:19 +0200         
7877  edit  2021-06-18 03:45:20 +0200         
7878  edit  2021-06-18 03:45:20 +0200         
7879  edit  2021-06-18 03:45:20 +0200         
7880  edit  2021-06-18 03:45:20 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.