Detaljer om begäran “Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4627  sent  2021-02-05 12:16:27 +0100  waiting_response  2021-02-05 12:16:27 +0100  waiting_response  outgoing  
4628  response  2021-02-05 12:16:41 +0100    2021-02-05 12:18:32 +0100  waiting_response  incoming  
4629  status_update  2021-02-05 12:18:32 +0100  waiting_response  2021-02-05 12:18:32 +0100  waiting_response   
4630  response  2021-02-05 13:16:21 +0100    2021-02-05 13:25:17 +0100  partially_successful  incoming  
4631  status_update  2021-02-05 13:25:16 +0100  partially_successful  2021-02-05 13:25:17 +0100  partially_successful   
4632  followup_sent  2021-02-05 13:35:46 +0100        outgoing  
4633  response  2021-02-05 16:03:23 +0100    2021-03-19 09:46:06 +0100  successful  incoming  
4883  status_update  2021-03-19 09:46:06 +0100  successful  2021-03-19 09:46:06 +0100  successful   
9700  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9701  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9702  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9703  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9704  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9705  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9706  edit  2021-09-20 03:45:20 +0200         
9707  edit  2021-09-20 03:45:21 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.