Detaljer om begäran “Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13240  set_embargo  2021-12-05 17:23:06 +0100         
13241  sent  2021-12-05 17:23:07 +0100  waiting_response  2021-12-05 17:23:07 +0100  waiting_response  outgoing  
13242  response  2021-12-05 17:23:19 +0100    2021-12-05 17:23:48 +0100  waiting_response  incoming  
13243  status_update  2021-12-05 17:23:48 +0100  waiting_response  2021-12-05 17:23:48 +0100  waiting_response   
13253  overdue  2021-12-08 00:00:00 +0100         
13267  followup_sent  2021-12-09 14:54:04 +0100        outgoing  
13268  response  2021-12-09 14:54:15 +0100        incoming  
13272  response  2021-12-10 11:30:30 +0100    2021-12-10 12:12:25 +0100  waiting_response  incoming  
13273  status_update  2021-12-10 12:12:04 +0100  gone_postal  2021-12-10 12:12:04 +0100  gone_postal   
13274  status_update  2021-12-10 12:12:25 +0100  waiting_response  2021-12-10 12:12:25 +0100  waiting_response   
13275  followup_sent  2021-12-10 12:16:30 +0100        outgoing  
13276  edit_outgoing  2021-12-10 12:17:24 +0100        outgoing  
13277  response  2021-12-10 12:26:25 +0100        incoming  
13288  response  2021-12-13 11:12:13 +0100        incoming  
13296  followup_sent  2021-12-15 08:20:08 +0100        outgoing  
13298  response  2021-12-15 09:50:35 +0100    2021-12-15 13:57:51 +0100  gone_postal  incoming  
13303  status_update  2021-12-15 13:57:51 +0100  gone_postal  2021-12-15 13:57:51 +0100  gone_postal   
14578  embargo_expiring  2022-05-29 00:00:00 +0200         
14694  expire_embargo  2022-06-06 00:00:39 +0200         
14743  edit  2022-06-16 03:45:19 +0200         
14744  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14745  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14746  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14747  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14748  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14749  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14750  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14751  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14752  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14753  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14754  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14755  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14756  edit  2022-06-16 03:45:20 +0200         
14757  edit  2022-06-16 03:45:21 +0200         
14758  edit  2022-06-16 03:45:21 +0200         
14759  edit  2022-06-16 03:45:21 +0200         
14760  edit  2022-06-16 03:45:21 +0200         
14761  edit  2022-06-16 03:45:21 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.