Detaljer om begäran “Allmänna Reklamationsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Plus att du måste vara en elitstatistiker. Vänligen kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
64  sent  2019-05-27 10:17:34 +0200  waiting_response  2019-05-27 10:17:34 +0200  waiting_response  outgoing  
65  response  2019-05-27 10:17:55 +0200        incoming  
79  response  2019-05-27 10:41:27 +0200    2019-05-27 10:49:36 +0200  waiting_response  incoming  
100  status_update  2019-05-27 10:49:36 +0200  waiting_response  2019-05-27 10:49:36 +0200  waiting_response   
847  response  2019-05-28 15:45:24 +0200        incoming  
910  response  2019-05-29 15:50:06 +0200    2019-06-04 14:30:55 +0200  successful  incoming  
1276  status_update  2019-06-04 14:30:55 +0200  successful  2019-06-04 14:30:55 +0200  successful   
2276  edit  2019-12-05 03:45:18 +0100         
2277  edit  2019-12-05 03:45:18 +0100         
2278  edit  2019-12-05 03:45:18 +0100         
2279  edit  2019-12-05 03:45:18 +0100         
2280  edit  2019-12-05 03:45:18 +0100         
2281  edit  2019-12-05 03:45:19 +0100         
2282  edit  2019-12-05 03:45:19 +0100         
5662  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5663  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5664  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5665  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5666  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5667  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5668  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5669  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5670  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5671  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5672  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5673  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5674  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         
5675  edit  2021-06-05 03:45:21 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.