Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Umeå kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer våra avtal för inköp av litteratur Med vänlig hälsning, Leif Mårtensson Umeå kommun Kulturförvaltningen Skolgatan 31 a 901 84 Umeå...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Umeå kommun till Christoph Andersson den .

Lyckades delvis.

Hej, Översänder här arkivförteckning för det hos Umeå kommuns stadsarkiv förvarade Umeå stads polisnämnds arkiv. Där återfinns även den historik vi h...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Umeå kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej, De uppgifter du efterfrågar finns inte i kalkylarksformat. Bifogat finns uppgifterna i PDF-format. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Lena Höök...
Riskbedömningar från äldreboenden för covid19
Svar från Umeå kommun till Johanna Persson den .

Framgångsrik.

Hej Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och...
Begäran om samtliga aktiva lokala kollektivavtal
Svar från Umeå kommun till Johanna Persson den .

Lyckades delvis.

Här kommer bifogad fil enligt begäran. Hälsningar Kerstin Kerstin D Persson Personaladministratör 090-16 11 56 070-615 11 56 [email address] Umeå ko...
Hej Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppo...
Beslutet att begära avgift för allmän handling
Svar från Umeå kommun till Johanna Persson den .

Framgångsrik.

Översändes enligt önskemål. Hälsningar Kerstin Magnusson Registrator Umeå kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Johanna Persson <[FOI #466...
Anställda per arbetsplats
Uppföljning skickades till Umeå kommun av Gustav Eriksson den .

Mycket sena.

Hej kommunen, Det har tagit ett tag nu för er att ta fram dessa handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen ska det ske skyndsamt, normalt inom någon...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?