Ansvarig inom öppna data
Svar från Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, Tlv till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej, Se svar nedan. Vänliga hälsningar Mikael Klofelt Säkerhetsansvarig/dataskyddsombud TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Dental and Phar...
Upphandlingsplan
Svar från Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, Tlv till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! TLV har ingen upprättad upphandlingsplan. Det dokument TLV använder sig av i arbetet med upphandlingar är ett arbetsdokument och det är inte uppr...
Hej Elenor, Tack för din begäran. 1. Bifogar TLV:s arkivbeskrivning, enligt din begäran. 2. Vi har dock inte någon beskrivning enligt OSL 4 kap 2 §...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?