Upphandlingsplan
Svar från Skogsstyrelsen till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Skogsstyrelsen upprättar inte någon samlad upphandlingsplan av den typ som efterfrågas. Utgående avtal följs löpande genom påminnelseaviseringar...
Hej Elenor! Här kommer arkivbeskrivningen. Enligt texten i dokumentet så anser man att din fråga nr 2 besvaras i arkivbeskrivningen. Med vänlig hälsn...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Begäran skickad till Skogsstyrelsen av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?