Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Skara kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Här kommer vårt e-boksavtal för V&-kommunerna. Med vänliga hälsningar Sarah Lundén Bibliotekschef Tel. direktnr 0511-32076 Tel. vx 0511-320 00 [e-po...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Skara kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej! Bifogat finns budgetunderlag till 2023 års budget. Hälsningar Lena ……………………….. Lena Skogh Samordnare Tel direkt 0511-322 12 Tel vx 0511-320...
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Svar från Skara kommun till Anders Thoresson den .

Framgångsrik.

Hej Bifogar Skara kommuns leverantörsreskontra för 2019 & 2020 och kodplan för Skara kommun. Vi kan inte får alla fakturor med konteringen, om du har...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?