Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Analyser av politiska verksamheter e.tc, Socialdepartementet and Förvaltningsmyndighet , även kallad SBU

4 förfrågningar
Hej Axel! Tack för din påminnelse kring dessa viktiga frågor. Se svar på dina frågor nedan. 1. Finns det någon projektgrupp och har den i så fall en...
Hej! Tack för ditt meddelande. SBU:s uppdrag är att systematiskt utvärdera utvalda metoder i hälso- och sjukvården. Detta gör vi genom att granska for...
Upphandlingsplan

Informationen fanns ej.

Hej! Ni önskar få information om vår upphandlingsplan. Vi har ingen upprättad sådan plan, men för kommande år har vi planerat upphandling av e-ark...
Hej! Tack för ditt meddelande. Jag bifogar SBU:s arkivbeskrivning som är samma handling som både punkt 1 och 2. Arkivbeskrivningen håller på att ses ö...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?