Föreningen Sambruk

En offentlig myndighet, även kallad Sambruk

Myndigheten lyder inte under offentlighetsprincipen så den är inte skyldig att svara (detaljer).

Föreningens ändamål är att verka för en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna, att främja utvecklingen av en sambruksplattform och av olika E-tjänster eller av E-förvaltning samt att i övrigt ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller inre och yttre effektivisering.

Förfrågningar om allmänna handlingar gjorda genom denna hemsida

Ingen har ställt någon fråga till Föreningen Sambruk ännu.