Upphandlingsplan Region Jämtland Härjedalen
Svar från Region Jämtland Härjedalen till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej Det finns ingen framtagen upphandlingsplan för år 2021. Det ska tas fram för 2022 och när den är klar finns den publicerad på; https://www.regionjh...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?