Polismyndigheten

En offentlig myndighet

7 förfrågningar
Ansvarig inom öppna data
Svar från Polismyndigheten till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Du har ställt frågor angående myndighetens åtgärder med anledning av den nya lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande...
Hej,   Tjänstemannaprövning Med tjänstemannaprövning avses en prövning om en handling ska lämnas ut eller om det föreligger hinder mot detta på g...
Hej Jacob,   Var god se bifogat besked.       Med vänlig hälsning   Moa Karlhagen Sekrtetesshandläggare Rättsavdelningen Mobil: 073...
Begäran om en organisationskarta
Svar från Polismyndigheten till Kasem den .

Mycket sena.

Hej   It-avdelningen har mottagit din begäran och hänvisar som svar till Polisen.se, där alla organisationskartor finns att tillgå. [1]https://p...
Polismyndighetens ärende A280.243/2019   Hej Elenor! I bifogad fil finns det dokument som motsvarar både punkt 1 och punkt 2 i din begäran.  ...
Hej,   Översänder den sammanställning som vi kan lämna ut kopplat till din frågeställning.   Med vänlig hälsning Mats Norlin
Hej Elin, Tack för ditt mail. Polismyndighetens ekonomiska redovisning speglar inte den totala kostnaden för de grova våldsbrott där skjutningar ingåt...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?