Myndigheten För Tillväxtpolitiska Utvärderingar Och Analyser

En offentlig myndighet

1 begäran
Hej Elenor Jag vill be om ursäkt för att vårt svar har dröjt då din begäran hamnade ”mellan stolarna”. Bifogat finns de dokument som du efterfråga...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?