Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)

En offentlig myndighet, även kallad MSB

3 förfrågningar
Hej! Ursäkta att svaret har dröjt. 1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget? Det finns i dagsläget inget pågående projekt koppl...
Upphandlingsplan

Informationen fanns ej.

Hej, MSB har ingen upprättad upphandlingsplan. Upphandlingar genomförs utifrån behov i verksamhet som på olika sätt är helt nödvändig för att MSB ska...
Hej, Översänder här efterfrågad handling (myndighetens arkivbeskrivning och myndighetens beskrivning av allmänna handlingar är samma handling). Med v...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?