Marknadsdomstolen

Specialdomstolar i Sverige och Nedlagda myndigheter

Marknadsdomstolen var mellan 1972 och 2016 en svensk specialdomstol som avgjorde mål om otillbörlig marknadsföring, brott mot konkurrenslagen m.m.

Denna myndighet existerar inte längre, så du kan inte göra en begäran till den.