Myndigheter

Hittade 3 myndigheter i kategorin ‘Specialdomstolar’

1 begäran.
Marknadsdomstolen var mellan 1972 och 2016 en svensk specialdomstol som avgjorde mål om otillbörlig marknadsföring, brott mot konkurrenslagen m.m.
Borttaget.
0 förfrågningar.

Kan du inte hitta den du vill ha?